Láska, náklonnost, soucit, sex a vaše kariéra/Love, Attachment, Caring, Sex and Your Career

Během příprav na kurz "leadership" (schopnosti vést, řídit), který chystám na letošní podzim, jsem se probíral záznamem jednoho z vystoupení doktora Daniela Golemana, bývalého editora rubriky Věda v listu The New York Times a autora článků věnujících se neurologii. Možná někteří z vás vědí, že také vymyslel termín emoční inteligence a na toto téma napsal řadu knih.